Wednesday, November 4, 2015

The Hug Of The Century - Cái Ôm Chầm Thân Ái Nhất Thế Kỷ

Bắt gặp con sư tử đang bị thương trầm trọng ở trong rừng, người đàn bà đem về nhà săn sóc nuôi dưỡng cho đến khi lành mạnh. Sau đó, Bà dàn xếp đưa con vật vào sở thú cho có không gian riêng của nó. Đây là hình ảnh cảm động khi mấy năm sau bà trở lại viếng thăm. 

Xem hình ảnh nầy, có người đã thở dài về cuộc nhân sinh:
"Cứu vật, vật trả ân; cứu nhân, nhân trả oán!"

No comments:

Post a Comment