Saturday, August 5, 2017

Tiếu Lâm Hết Cở! - Chủ Xe Đò Phản ĐộngNgười Việt chúng ta có tâm hồn rất cởi mở, vui vẻ, dễ dãi trong mọi vấn đề. Cái gì có thể là nguồn gây thoải mái, mang đến nụ cười là chụp lấy để vui cho mình và mọi người. Vì một nụ cười bằng thang thuốc bổ mà lỵ!

Đọc mấy chữ viết ở trên hông chiếc xe cho thấy "tác giả" của nó cũng là một trong nhóm danh hề của Bộ Văn Hóa nước CHXHCN/VN. 
CS. cái gì cũng ăn bớt, kể cả chữ cũng vậy, cho nên...đọc nghe cũng hay.

Xe đò này từ Saigon đi Daklak, Kontum, Pleiku, ăn bớt chữ thành ra là (Hồ chí Minh lắc con cu) hi hihi...

Lượm trên mạng

1 comment: