Saturday, November 7, 2015

Chào Em Gái Trà Vinh - Đỗ Công Luận

1 comment:

  1. Xin cám ơn chị NPN đã giới thiệu bài thơ đến mọi người
    Bài thơ nầy tôi viết cách nay hơn 2 năm, để kỷ niệm 40 năm ngày tôi đến Vĩnh Bình, Trà Vinh. 14 tháng sau, tôi chuyển ngành. Đi và đến bình an. Sau nầy, đã có nhiều lần tôi đến thăm những nơi tôi đã từng vương vấn.Mỗi địa danh, tình đất tình người, đã cho tôi nhiều kỷ niệm vui buồn thời trai trẻ. Trân quý. ĐCL

    ReplyDelete