Friday, November 6, 2015

Máy Ảnh 2100 Mega Pixels Của Mỹ Quá Hay! - Scary Sharp!


Đây là tấm ảnh chụp đám đông vào khoảng 700,000 người ở Gia Nã Đại. Nay thì khó mà lẫn vào đám đông tìm đường tẩu thoát. Cứ chọn một nhóm nhỏ trong hình; rồi bấm chuột vài lần - đợi - bấm thêm vài lần nữa để càng thấy khuôn mặt trong tấm hình hiện ra rõ ràng hơn. Có thể sử dụng vòng quay trên con chuột.

Chắc hẳn bạn rất ngạc nhiên khi hai anh em tên khủng bố ở thành phố Boston bị bắt trong vài ngày sau? Tấm hình này sẽ cho bạn biết chính phủ muốn xem gì.

Hình do máy ảnh 2100 mega pixels chụp. Máy không bán cho công chúng và được gắn vào những vị trí chiến lược. Máy có thể nhận diện bất cứ ai trong đám đông. Mời bạn thử vài lần để thấy hình ảnh quá rõ ràng. Thế là bọn gian khi hết đường tẩu thoát!


Ever wonder how they found the Boston bombers in just a few days? This may help you to understand what the government is looking at. This photo was taken in Canada and shows about 700,000 people. Hard to disappear in a crowd.  Pick on a small part of the  crowd click a couple of times -- wait --  click a few more times and see how clear each  individual face will  become each time. Or use the wheel on your mouse.


This picture was taken with a 70,000 x 30,000 pixel camera  (2100 Mega  Pixels.)  These cameras are not sold to the public and are being  installed in strategic locations.
The camera can identify a face among a multitude of people.
Place your computer’s cursor in the mass of people and double-click a  couple times.

Scary sharp!!  Not so easy to hide in a crowd anymore

1 comment: