Tuesday, August 9, 2016

Cộng Đoàn Giáo Xứ Kẻ Đọng (Giáo Phận Vinh) Ca Vang Bài Trả Lại Cho Dân Trong Thánh Lễ

1 comment:

  1. Bravo cộng đòan giáo xứ Kẻ Đọng giáo phận Vinh!
    NPN

    ReplyDelete