Monday, April 3, 2017

Chia Buồn Cùng Nước Úc - Trầm Vân

1 comment:

  1. Bài thơ diễn tả rất đúng tình hình trận bão Debbie ở Queensland.
    Cám ơn thi huynh Trầm Vân.
    Cám ơn khung thơ đẹp của anh Đỗ Công Luận.
    NPN

    ReplyDelete