Sunday, April 2, 2017

Mừng Sinh Nhật Ngọc Hà Lê - TTB


Mừng em thêm một tuổi đời ,
Thêm vui, sức khỏe thêm tươi, thêm hồng 
Cho một cánh chim ...mãi vọng trông
Nhìn màu hoa thắm lòng không gợn buồn !
Qua rồi ngày tháng phong sương  
Giờ đây chung bước tha hương chuyến đò
Tình Tỉ Muội cộng tình  CÔ - TRÒ
Thương càng thương nữa. ..
như rượu xưa hương ngạt ngào!  ...
Tin - Yêu - Kính  Mẹ trời cao
Nguyện cầu tình nghĩa mãi xao xuyến lòng
Với hồng phước,  với cậy trông
Chúng con viễn xứ ...Phước hồng Bình an!..TTB

No comments:

Post a Comment