Friday, May 4, 2018

Ra Khơi - Hoàng Xuân ThảoBất kiến ba đào tráng
            An tri vạn lý tâm?
                        Cao Bá Quát

Thuyền đi mới thấm tình yêu đất
Bờ mỗi lùi xa mỗi vấn vương
Núi biếc, cây xanh in mắt dại
Bãi vàng, sóng bạc réo hồn hoang
Vượt biển lòng khát mơ viễn xứ
Ra khơi chí thỏa mộng bình sinh
Trời cao đất rộng mênh mông thế
Chẳng lẽ ta không chỗ trú chân?
            
Biển Đông 30.4.1975
Hoàng Xuân Thảo

1 comment:

  1. Cám ơn chị NPN chuyển, bài thơ thất ngôn bát cú của nhà thơ Hoàng Xuân Thảo hay quá ạ!
    Hồng Thúy

    ReplyDelete