Sunday, April 5, 2015

An Amazing Walk On Christ The Redeemer - Sửa Chữa Trên Không

Liệu chúng ta có làm được công việc này không?Mời click vào ảnh để xem thợ bảo trì sửa chữa trên không.
Watch the powerful images of workers, working at an altitude of 30 metres, as they restore the lightening damaged statue of Christ the Redeemer, one of the symbols of Rio de Janeiro.

No comments:

Post a Comment