Wednesday, April 8, 2015

Lễ Hai Bà Trưng tại Cabramatta 2015

Mời thân hữu bốn phương nhín chút thời giờ (chỉ 4'30'')xem cuộc diễn hành nhân dịp lễ Hai Bà Trưng ở Sydney, tại Cabramatta do Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales tổ chức. 
Hai cô bé đi đầu trong youtube dưới đây là cháu ruột của NPN.
Tiếc rằng video quá ngắn cho một buổi lễ tưởng niệm tiền nhân được tổ chức trang trọng như thế này.  

No comments:

Post a Comment