Wednesday, August 12, 2015

Hoa Lan Việt Khang


Quả người quân tử tựa hoa lan
Lời ca tiếng nhạc quá nhẹ nhàng
Êm đềm trách móc không oán hận
Nhẹ giọng phân trần chỉ than van
Việt Nam Tôi Đâu Võ Minh Trí
Trung Cộng bạn tốt tù Việt Khang
Anh Là Ai cũng người nước Việt
Sao cấm tôi yêu nước Việt Nam ! ?

  Phong Lan
Melbourne   01/04/12

No comments:

Post a Comment