Sunday, August 9, 2015

Kiếm Thơ Trận Pháp - Phong Lan


Úc châu đang tiết lập đông
Kiếm Lan quang phát thẳng thòng đáng yêu
Tuyệt vời hoa lá mỹ miều
Hương buông sắc rũ tuyệt chiêu trận đồ

Hoàng Lan song kiếm nhấp nhô
Thanh Lan Bích Ngọc quyết đo sắc tài
Mặc Lan kiếm khách trần ai
Lô Hội diện mạo râu mày bảnh bao

Gấm Ngũ Hổ thủ long đao
Bạc Lan kiếm nữ anh hào thế nhân
Đoản kiếm Mắt Ngọc đằng vân
Đong đưa Thác Ngọc xà trần huênh hoang

Hắc Bạch lưỡng đạo hai hàng
Hồng Lan Ngũ Sắc Hồng Hoàng ngát hương
Huyền Lan Bạch Ngọc phi thường
Lan hoa kiếm trận vấn vương lòng người

Ma kiếm sắc bén  rạng ngời
Giang hồ muôn mặt cuộc đời đầy vơi
Kiếm thơ trận pháp vui chơi
Võ lâm minh chủ ba đời Huyết Lan

Phong Lan
Melbourne   24/07/11

No comments:

Post a Comment