Friday, August 7, 2015

Lan Rừng - Phong Lan


Như người sơn nữ giữa rừng hoang
Lan rừng hoang dã đẹp man man
Non xanh nước biếc nơi bí hiểm
Núi thẳm rừng thiêng chốn nghiêm trang
Xuân xanh giữa độ hoa đơm nụ
Sắc thắm vừa căng rộ chín vàng
Hoa đẹp muôn đời danh bất hủ
Lan rừng nguyên thủy tiếng vang vang

Lan rừng nguyên thủy tiếng vang vang
Chuyện xưa ngày trước động hoa vàng
Lạc bước tiên bồng dăm bảy tháng
Bơ vơ cõi thế đã nghìn trang…
Giáng Hương ngây ngất lòng bịn rịn
Từ Thức lạc loài dạ miên man
Thương hải tang điền quê quán cũ
Ngậm ngùi đau xót hoang dã hoang

 Phong Lan
Melbourne   22/08/10
Cảm tác Melbourne orchid show
20,21,22.08.10. Springers Leisure centre.

No comments:

Post a Comment