Thursday, July 5, 2018

Thư Cho Đại Biểu Nhân dân - TTN


Này các ngài.
Ăn mặc tinh tươm
Ngồi trong phòng họp.
Các ngài đại diện cho ai?
Đảng của ngài hay cho nhân dân?.
Đảng CS tồi tàn đang bán nước
Mật ước Thành Đô từng bước hiện nguyên hình
Dân chúng ngoài kia liều chết biểu tình
"Chống Tàu Cộng" Chống 99 năm cho thuê đất"
Trường Sa, Hoàng Sa  đã mất.
VN nơi nào cũng có Tàu, ngài thấy hay không?
Dân của ngài chịu bao nỗi bất công
Ngài đại diện cho ai mà nhắm đui mắt lại.
Vòng kìm kẹp đè trên đầu dân mãi.
Họ xuống đường, Đại biểu phải dẫn đầu.
Hét to lên" Đã đảo bọn Tàu"
"Cút khỏi nước VN, đừng lâm le chiếm đoạt"
Lịch sử VN đã bao lần Bắc phạt
Để bảo vệ cơ đồ, mảnh đất cha ông.
Để chi ngài biết không?
Để con cháu ngài không khinh bỉ giống giòng
Đồ bán nước nhục này không sao rửa.
Vẫn còn thuốc chửa
Tuy muộn vẫn hơn.
Theo ý dân đất nước sẽ còn.
Nghịch dân ý chế độ nào cũng diệt.
Hãy nói với nhau bây giờ còn kịp
Chống Đặc khu cho thuê đất mị dân.
Mở mạng lưới thông tin cho dân chủ tới gần.
Đem ánh sáng tự do đuổi giặc Tàu về nước.
Hãy làm một đại biểu có lương tri chiến lược
 Đừng ù lì ngủ gục để cầu vinh
Nhắm mắt giơ tay, nhục nhã giòng họ mình
Thà tự tử chết quách cho xong. Đồ bán nước.

TTN

No comments:

Post a Comment