Wednesday, October 1, 2014

Thiên Niên Kỷ Yếu


1 comment:

  1. Một hình ảnh đep, một cuốn kỷ yếu quý. Đó là những gì ta cần gìn giữ, phải không anh TH và TK?
    SL

    ReplyDelete