Wednesday, October 8, 2014

Two Kids Unwrap Present to Find Military Dad, Home Early From Deployment!

Cảm động với video clip hai đứa bé mở thùng quà bất ngờ thấy cha mình trong đó! 

2 comments: