Đọc tâm sự của anh chồng này mà thấy ngậm ngùi. Ngậm ngùi ko phải vì thương người chồng như anh mà ngậm ngùi cho sự thay đổi của phụ nữ chúng mình. Vì áp lực cuộc sống, vì bận rộn lo toan dường như chị em đang dần thay đổi con người trước kia rất nhiều. Để đến bây giờ khi đọc những lời trần tình này chúng ta mới nhận ra rằng hóa ra một người vợ, một người mẹ mà chồng và các con cần là một người nhẹ nhàng như thế.