Thursday, February 5, 2015

Mới Hôm Qua Thôi -Thơ BS Đỗ Hồng Ngọc - Nhạc Vĩnh Điện - Ca Sĩ Vũ Hoành

Mời quý bạn thưởng thức một youtube nói lên sự vô thường của một kiếp người

No comments:

Post a Comment