Thursday, September 8, 2016

Khúc Ruột Ngàn Dặm Tăng Giá ! - Nguyễn Bá Chổi (Danlambao)


Theo tin của Thời Báo Kinh tế Sài Gòn, kể từ ngày 29/8/2016, công dân Mỹ khi đến Việt Nam bất kể thời gian ngắn hay dài đều phải đóng lệ phí thị thực (visa) 135 U Sờ Đô, thay vì 25 U Sờ Đô như trước đây.

Nói đến công dân Mỹ là phải nói đến “khúc ruột ngàn dặm không thể tách rời” của “đảng ta”. Nói cho chuẩn xác hơn, “đảng ta” không thể tách rời khúc ruột ngàn dặm, vì đó là cái vốn không có gì quý bằng, đương nhiên là quý hơn độc lập tự do của cậu Cu Côn bôn ba ra đi tìm đường cứu đói vớ phải.

Khúc ruột ngàn dặm Ngụy quý giá bạc tỷ, hàng chục tỷ tiền đế quốc Mỹ, lại tăng lũy mỗi năm; năm sau “thải” nhiều hơn năm trước, và được báo đài nhà nước nức nở hồ hởi phấn khởi khen thơm, xem có bề “hả hê” hơn dân cả nước hả hê trước việc ba quan to của “đảng ta” nhắm thẳng đồng chí mà bắn nhau... thành công, tại tỉnh Yên Bái mới đây. 

Trước đây “đảng ta” còn túi xách túi mang rủng rỉnh quỹ quốc tế tài trợ ODA, OD...B, quỹ đầy tư này nọ từ nước ngoài, mà khúc ruột ngàn dặm trước thúi sau thơm còn quý hóa như vậy, huống chi hôm nay, quốc tế đã “sáng mắt sáng lòng” rằng “đảng ta” rặt là một bầy cá vồ, đang bị túm lại hầu bao, nên vị trí khúc ruột ngàn dặm lại được nâng lên một tầm cao mới. 

Cao gấp, không phải bốn lần lên như chị em ta, mà những năm lần hơn: từ 25 U Sờ Đô “tiến lên toàn thắng ắt về ta” như lời bác dạy là 135 U Sờ Đô. Mà ruột xa nào phải chỉ có một khúc! Ít nhất cũng hai triệu khúc cơ. Thử làm một bài tính nhẩm: (135 - 25) x 2.000.000 = 220.000.000. Đang từ 50.000.000 (25x 2.000.000) U Sờ Đô, “đảng ta” gặm khúc ruột xa ngàn dặm một miếng vượt chỉ tiêu hơn 5 lần: 270.000.000 (135 x 2.000.000.) U Sờ Đô.

Trước “sự cố” “đảng ta” nâng thêm tầm thơm mới của mớ ruột “đĩ điếm du côn, phản động ôm chân đế quốc”, Mỹ cút cút theo Mỹ như sui gia Ba Ếch, tía cái Phượng, Cu Tèo bức xúc trong lòng. Cu muốn mang khúc ruột ngàn dặm không thể tách rời về cho đảng tà hít, hà, hửi, nhưng bị “đảng ta” tăng giá “vi già”. Thôi thì “gặp thời thế, thế thời phải thế”: Thay vì lên máy bay, Cu Tèo đi “viếng lăng bác” tại chỗ.

07.09.2016

No comments:

Post a Comment