Sunday, October 9, 2016

Khi Không Ngồi Nhớ Phương Xa - Trầm Vân

1 comment:

  1. Bài thơ tâm tình đầy tình cảm ,tuy ảo mà thực,tuy thực mà ảo Cũng giống tôi và Trầm Vân giờ đây,tuy xa mà lại rất gần .

    ReplyDelete