Sunday, May 3, 2015

Anh Là Ai? - Việt Khang - Qui es - Tu? - Antoine Figali

Mời thưởng thức bản nhạc đấu tranh "Anh là ai"của nhạc sĩ Việt Khang bằng tiếng Pháp do ca sĩ Pháp trình bày. 

No comments:

Post a Comment