Sunday, May 10, 2015

Ngày Lễ Mẹ - Youtube Nguyễn Thị Thêm

Xin mượn youtube này gởi tặng tất cả những bà mẹ trên đời nhân ngày Hiền Mẫu. 
Cám ơn chị Thêm

1 comment: