Thursday, June 4, 2015

Nghĩa Khuyển!

Mời xem một đọan phim ngắn xúc động về tình nghĩa của lòai chó dựa theo chuyện thật.

No comments:

Post a Comment