Friday, July 10, 2015

Attraction Shadow Theatre Dancers

Mời xem một vở kịch được dàn dựng qua màn múa bóng rất hay

No comments:

Post a Comment