Monday, May 1, 2017

Quà Con Dâng Mẹ - TTB


Lạy Mẹ Maria,

Mẹ là thiên mẫu cao trời 
Mẹ, vầng trăng sáng trọn đời con soi...
Đây đôi tay, con kính dâng lên Mẹ
Đoái thương con, xin hướng dẫn cuộc đời
Giúp hoa tay biết kẻ mắt  tô môi
Cho những kẻ biếng cười, mi đẫm lệ
Đây đôi chân, Mẹ ơi! Con dâng Mẹ
Giúp bước con đi nhè nhẹ nhịp nhàng
Như nàng tiên nho nhỏ luôn sẵn sàng
Đến thăm viếng kẻ gian nan khóc hận 
Đây tiếng nói, Mẹ ơi! xin đón nhận
Với yêu thương, tình Mẹ thoáng qua lời 
Luôn dịu xoa, an ủi kẻ đơn côi
Biết nhận thức " Đời, chuỗi kinh dài cầu nguyện " !...
Và sau cuối, đây con tim nho nhỏ
Con kính dâng ...xin Mẹ xót thương dùm
Cho tâm trung máu đỏ mãi thắm hồng
Qua tình Mẹ, vòng tay hoài rộng mở ...
Giúp nơi nơi tiếng cười thay lệ đổ
Cho nhà nhà vui ấm cảnh hàn cơ
Tình Chúa Cha luôn yêu kính tôn thờ
Và ơn Mẹ rợp trời thương muôn thuở  ...
        Mùa Lễ Mẹ 5/17
TTB

No comments:

Post a Comment