Friday, February 7, 2020

Lâu Đài Versailles, Pháp - Phần 1 Và 2 - Nguyễn Duy Phước

Mời quý vị viếng thăm lâu đài Versailles nguy nga tráng lệ bậc nhất thế giới của nước Pháp với những ghi chú rõ ràng từ lịch sử hình thành tới từng phòng ốc, công viên, kênh hồ. 
Cám ơn anh Nguyễn Duy Phước
Phần 1


Phần 2 

No comments:

Post a Comment