Friday, February 3, 2017

"I Want Toilet Kiss You" - Quang Minh - Hồng Đào - Vân Sơn

1 comment:

  1. Hài kịch có chút ý nghĩa Hồng Đào & Quang Minh nên xem và có chút suy tư, cảm nhận! Còn các loại tạp nhạp khác vô bổ và rẽ tiền quá ....

    ReplyDelete