Friday, June 2, 2017

Tâm Sự Cùng Hoa - Phong Lan

 
Úc châu tháng sáu vẫn thu
Hoa lan đã nở lặng ru lòng người
Hình như hoa cố gượng cười…
Buồn kia hoa giấu được người trồng hoa!

Mỗi năm lan nở kiêu sa…
Mỗi năm lan nở cùng ta vui buồn
Cho nên ta hiểu cội nguồn
Phải chăng mình có nỗi buồn giống nhau ?

Hoa lan ủ rũ sắc màu
Còn ta có một niềm đau trong lòng
Buồn cho vận nước non sông
Thương cho biển cá… ruộng đồng Việt Nam

Thực phẩm độc hại lan tràn…
Mâm cơm thật sự an toàn vệ sinh !
Môi trường luật pháp công minh !
Tự do dân chủ…dân tình oán than…

Đất đai sở hữu toàn dân
Nhà nước quản lý nên đành trắng tay
Buồn không xin hỏi lan nầy !
Bao giờ mới hết đọa đày dân tôi !

Khóc cho số phận con người
Thương cho đất nước cuộc đời dân Nam
Buồn không xin hỏi hoa lan !
Buồn không xin hỏi bạn vàng của ta !


Melbourne   01/06/2017   Phong Lan

No comments:

Post a Comment