Friday, August 3, 2018

Anh Em Bốn Biển Một Nhà, Cùng Nhau Ta Nhậu Ngà Ngà Cho Vui!

Lượm trên mạng

1 comment:

  1. Chúng nó đấu đá ,dọa chiến tranh bằng miệng -rội ngồi chậu cùng bàn _
    hù cho dân chúng sợ cho vui ....
    ông chẳng đếch sợ cứ đấu võ mòm heheheh....Viet G.

    ReplyDelete