Monday, February 1, 2016

Flying Fish Hunt...The Hunt

Mời xem một đọan phim ngắn về cá bay còn gọi là cá chuồn (chuồn), một loài cá luôn bị săn đuổi dù trên không hay dưới nước.  

No comments:

Post a Comment