Friday, February 12, 2016

Mù...


- Tính ích kỷ làm ta mù không thấy nhu cầu của tha nhân.
- Tính vô cảm làm ta mù không thấy những việc ta đã làm đau lòng tha nhân.
- Tính tự phụ làm ta mù không thấy tha nhân cũng có nhân phẩm như mình.
- Tính kiêu căng làm ta mù không thấy khuyết điểm của mình. 
- Những thành kiến làm ta mù không thấy sự thật.
- Sự hối hả làm ta mù không thấy vẻ đẹp của vũ trụ chung quanh.
- Khuynh hướng duy vật làm ta mù không thấy những giá trị thiêng liêng.
- Sự hời hợt làm ta mù không thấy giá trị thật của con người và khiến ta hay lên án những người chung quanh.

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment