Wednesday, January 11, 2017

Ám Sát Lê Duẫn


Trong thời gian VC mới chiếm Miền Nam  người dân xếp hàng cả ngày để mua thực phẩm do nhà nước quản lý.  Một lần nọ, trong lúc bà con xếp hàng cả giờ chờ lâu quá, một anh chàng giận quá nên thốt lên với mấy người đứng gần:

-Tôi đi giết Lê Duẫn, và anh liền rời hàng người ra đi.

15 phút sau, anh chàng lửng thửng đi trở lại nhập vào chỗ xếp hàng nơi anh đã đứng và người bạn đứng ngay sau anh cũng đang còn xếp hàng. Người bạn ấy hỏi:

-Giết được Lê Duẫn chưa?

-Khó lắm anh ơi, trước dinh Lê Duẫn người ta xếp hàng còn dài hơn ở đây nữa.!


Không rỏ tác giả

No comments:

Post a Comment