Sunday, January 1, 2017

Chúc Mừng Năm Mới 2017 - Sỹ Phu Miền Núi


Pháo bông tỏa sáng rọi năm châu
năm mới lo âu lại bắt đầu
chiến hạm dương oai tuần biển Á
di dân tràn ngập chiếm trời Âu
mong chờ hy vọng cùng dân Mỹ
khốn khổ long đong bởi lũ Tàu
NĂM MỚI CHÚC NHAU cùng hy vọng
vượt qua khốn khó đặng mong cầu!

Sỹ Phu Miền Núi


No comments:

Post a Comment