Wednesday, March 8, 2017

Cho Tôi Sống Lại Mùa Chay - TTB


Cho tôi sống lại mùa chay
Để tôi được sống phút giây ân hồng
«  Biết kính Chúa, biết yêu người lân cận
Dù khó nghèo nhưng vẫn biết xẻ chia
Không tính toán, chẳng hơn thua
Niềm tin Thiên Chúa sớm trưa miệt mài !... »
          Cho tôi sống lại mùa chay
          Để tôi tĩnh ngộ phút giây cuối cùng
          Để tôi còn kịp ngắm nhìn …
          Bản thân tội lỗi, lắm phần trả vay…
Cho tôi sống lại mùa chay
Để tôi còn nhớ thương hoài mẹ cha
Để tôi hiểu được ngày qua
Công cha , ơn mẹ …nuôi ta nên người 
Để tôi biết ở trên đời
Mất cha, mất mẹ …cả trời đắng cay !...
          Cho tôi sống lại mùa chay
          Để tình huynh đệ ngày ngày đẹp hơn
          Giàu sang , phú quý…phai tàn
          Đệ huynh thủ túc trường tồn xưa nay
Cho tôi sống lại mùa chay
Để tình bằng hữu sống hoài thâm tâm
Tình tri kỹ, nghĩa tri âm
Nghìn trùng xa mặt…nhưng không cách lòng
          Hôm nay trời lạnh mùa đông
Mùa chay lại đến … bên song gợi buồn
          Nhẹ lau măt lệ rơi tuôn
Lệ mừng, lệ  cảm, lệ thương dâng đầy
          Chúa ơi, cảm tạ ân dày
Giúp con biết sống mùa chay trọn tình

Mùa chay 2017
TTB  

No comments:

Post a Comment