Saturday, September 19, 2015

Hai Hình Ảnh, Hai Chế Độ

2 régimes bien distincts : Avant (gauche) et après (droite) le 30 Avril 1975.

  Nội các nghiêm trang                                    Các dân biểu Quốc Hội nước CHXHCN/VN đang chăm lo việc Nước trong giấc mơ !

Dontre Défi contre Thiêu-Ky à Saigon - 
Công khai thách đố!                          Công an Việt Cộng bịt miệng!

Tự do biểu tình                                     Đàn áp biểu tình !

Giương biểu ngữ                                               Hạ biểu ngữ !

Dân cử dân bầu hay   Đảng cử Dân bầu ?

Tờ báo của những người “xâm mình” hay cơ quan trung ương của đảng… ta ?

  Cô giáo thanh lịch dịu hiền                      giáo ngày nay tay sắt!

Sân học đường hiền hòa !                          Naysàn đấu võ tự do !

Tuổi xanh sinh hoạt lành mạnh !     Nay, y nhưphim hội đen!

Gái Việt thùy mị duyên dáng đoan trang Hiện tại, nóng bỏng hở hang !


Gái Việt ngày vu quy —>      ngóng chờĐại Hàn chọn lấy !

Khô sạch —> … ướt dơ !

Tổ quốc danh dự trách nhiệm!           Ngu dại! Chỉ biết còn đảng còn mình.   

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment