Wednesday, October 7, 2015

Biên Hòa Memories# 775/ Lễ Tân Hôn - Duyên Tình - Tình Duyên

Mời quý vị thưởng thức một youtube nhạc phổ thơ hay đẹp từ lời thơ ý nhạc đến hình ảnh. 

No comments:

Post a Comment