Sunday, October 4, 2015

MORANBONG Band - Collection Of World Famous Song

Trước nay chúng ta chỉ nhìn thấy hình ảnh Bắc Hàn độc tài, tàn bạo và đói khổ. Nay xin mời các bạn nghe ban nhạc Bắc Hàn ca hát và đánh đàn những bài hát Tây phương quen thuộc rất điêu luyện và rất hay. Một ngạc nhiên thích thú. 

Mời thưởng thức MORANBONG BAND - COLLECTION OF WORLD FAMOUS SONG 

No comments:

Post a Comment