Monday, October 5, 2015

Tháng Mười Thương Nhớ - Đỗ Công Luận

1 comment:

 1. anh tả tháng mười quê nhà đã lạnh
  tháng mười bên ni lá thu khoe màu
  gió lạnh thốc vào hồn tê tái lắm
  tôi cũng già, ta có khác gì nhau
  tháng mười bên ni cuối thu Bắc Mỹ
  rồi tuyết sẽ rơi đầy buổi lập đông
  tiếc rằng đây không ai nhóm lửa hồng
  để nghe tiếng lửa reo tí tách
  DVT

  ReplyDelete