Tuesday, July 4, 2017

Để Trả Lời Câu Hỏi - Đỗ Công Luận

1 comment:

  1. Xin cám ơn chị NPN đã nhanh chóng chuyển tải bài thơ đến mọi người.
    Có người bạn trẻ, cuộc sống bấp bênh, đặt câu hỏi, ngày mai tương lai sẽ như thế nào. Tôi có bài thơ trả lời. Tôi ơi, đừng tuyệt vọng. ĐCL

    ReplyDelete