Friday, March 6, 2015

Lanceur De Couteaux - Phóng Dao

Mời quý bạn xem màn biểu diễn phóng dao thần sầu. Người mẫu đứng làm bia run một trong khi khán giả run mười.

No comments:

Post a Comment