Tuesday, December 1, 2015

Youtube Sinh Nhật Đỗ Công Luận Dec.01 2015 - Anh Tiến

Mời xem youtube mừng sinh nhật nhà thơ Đỗ Công Luận do anh Tiến, người anh trong nhóm BH- dễ thương, hiện ở Pháp, thực hiện tặng cho ĐCL

1 comment:

  1. Xin cám ơn chị NPN đã giới thiệu vidéo đến mọi người.
    Xin cám ơn anh 6Tiến, người anh trong nhóm BH-Dễ thương, ở Paris, Pháp quốc, đã thực hiện vidéo chúc mừng đầy ý nghĩa yêu thương. ĐCL

    ReplyDelete