Wednesday, July 19, 2017

Câu Hỏi Nhức Nhối


- Cộng Sản Liên Xô đã hy sinh 40 triệu người để xây dựng CNCS. 

Nhưng cuối cùng lại dẹp qua một bên trong một đêm vào năm 1991.

- Cộng sản Trung Quốc đã hy sinh 60 triệu người để xây dựng CNCS. 
Nhưng cuối cùng lại bảo " Mèo trắng mèo đen không cần biết, chỉ cần bắt được chuột" (Đặng Tiểu Bình) và hiện tại đang đi theo nền kinh tế của phương Tây đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản.

- Cộng sản Việt Nam hy sinh 2 triệu người trong nội chiến 1954-1975 để xây dựng CNCS. 
Nhưng cuối cùng lại đổi mới và đi theo "kinh tế thị trường định hướng XHCN"

Cả ba nước đều vứt CNCS vào thùng rác.
Vậy chủ nghĩa cộng sản đặt ra để làm gì ?

                                     Câu trả lời : ĐỂ LỪA.
Sưu tầm internet

1 comment:

  1. Không phải chỉ để lừa người ta mà mục đích chính là cho con người biết: Địa ngục trần gian là có thật.

    ReplyDelete