Thơ from 2020

Year 2020 
January 2020 

February 2020 

March 2020 

April 2020

May 2020 

June 2020 
Tình Hoa - Hàn Thiên Lương 
- Sáng Hồn Sông Núi - Đỗ Công Luận 
- Một Mình Bên Biển - Trầm Vân 
- Nắng Hạ Buồn - Hàn Thiên Lương 
- Dài Thêm Nỗi Buồn - Đỗ Công Luận 
- Nhớ Cha - Trầm Vân 
- Hoa Học Trò - Hàn Thiên Lương 
- Lễ Cha Tháng Sáu - Đỗ Công Luận 
- Nợ Tình - Trầm Vân 
- Nắng Hạ Vàng Mấy Độ - Hàn Thiên Lương 
- Trần Gian Dăm Phút - Đỗ Công Luận 
- Giọt Nhớ Đong Đưa - Trầm Vân 
- Đều Tay Khuấy Mãi - Đỗ Công Luận 
- Tiếng Thơ Trong Tù - Hàn Thiên Lương 
- Phước Lai Hạnh Tồn - Đỗ Công Luận 
- Tà Áo Ngát Xưa - Trầm Vân 
- Tiếng Hờn Chiến Mã - Hàn Thiên Lương 
- Khói Trôi Quyện Tàn - Đỗ Công Luận 
- Công Minh Luật Trời - Đỗ Công Luận
- Thiên Đàng Mơ Xưa - Trầm Vân 
- Đèn - Hàn Thiên Lương 
- Dăm Phút Rong Chơi - Đỗ Công Luận 
- Hạ Chờ - Trầm Vân 
- Tìm Lại Quê Hương - Hàn Thiên Lương 
- Mưa Chiều Tháng Sáu - Đỗ Công Luâ
Tháng Sáu Qua Mau - Đỗ Công Luận 

July 2020 
- Thoảng Bóng Người Về... - Trầm Vân
- Nhân Mùa Lễ Cha - Hàn Thiên Lương 
- Mài Kiếm Phong Trần - Đỗ Công Luận 
- Giữ Giùm Kỷ Niệm - Trầm Vân 
- Mừng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ - Đỗ Công Luận 
- Sống An Vui - Thích Tánh Tuệ 
- Mừng Ngày Độc Lập Hoa Kỳ - Trầm Vân 
- Mai Này Cháu Lớn Khôn Lên - Đỗ Công Luận 
- Quê Hương Tôi Đó - Hàn Thiên Lương  
- Có Gì Mang Theo - Đỗ Công Luận
- Úa Vàng - Trầm Vân 
- Biển Chiều - Hàn Thiên Lương
- Tròn Như Trái Đất - Đỗ Công Luận 
- Sống An Vui - Trầm Vân 
- Nhớ Lời Người Xưa - Hàn Thiên Lương 
- Chào Em Buổi Sáng - Đỗ Công Luận 
- Lẽ Nào - Trầm Vân 
- Rồi Có Một Chiều - Thích Tánh Tuệ 
- Thời Gian - Hàn Thiên Lương 
- Nợ Nần Trả Vay - Đỗ Công Luận 
- Nhớ Về Xóm Đạo - Hàn Thiên Lương 
- Trong Cõi Người Ta - Đỗ Công Luận 
- Cõi Mù Sương - Trầm Vân 
- Sạch Thơm Tiếng Đời - Đỗ Công Luận 
- Cám Ơn Học Trò Thương - Trầm Vân 
- Thời Gian Dần Bước - Đỗ Công Luận 
- Xin Đừng Nhỏ Lệ U Hoài - Trầm Vân 
- Hết Nợ Áo Cơm - Đỗ Công Luận 
- Câu Thơ Viết Vội - Trầm Vân 
- Nghĩa Nhân Đạo Trời - Đỗ Công Luận 
- Tôi Về Tháng Bảy - Trầm Vân  
- Cho Đời Tất Cả - Hàn Thiên Lương 
- Chẳng Mời Riêng Ai - Đỗ Công Luận 
- Giấu Nhớ Thương - Trầm Vân 
- Bóng Chiều Dần Rơi - Hàn Thiên Lương 
- Giữa Bụi Cát Hồng - Đỗ Công Luận 
- Phượng Hồng Phượng Tím - Trầm Vân 
- Cung Đàn Xưa - Hàn Thiên Lương 
- Hai Mặt Cuộc Đời - Đỗ Công Luận 
- Vòng Tay Sài Gòn - Trầm Vân 
- Nhớ Phố Xưa - Hàn Thiên Lương 
- Mưa Chiều Thứ Bảy - Đỗ Công Luận 
- Sài Gòn Thức Ngủ Đủ Chưa - Đỗ Công Luận 
- Niềm Vui Mỗi Ngày - Trầm Vân 

August 2020 
- Dòng Sông quê Nhà - Hàn Thiên Lương 
- Chào Tay Tháng Tám - Đỗ Công Luận 
- Nỗi Nhớ Người - Trầm Vân 
- Nguyện Cầu Đà Nẵng An Bình - Đỗ Công Luận
- Đêm Nghe Tiếng Đàn Bầu - Hàn Thiên Lương 
- Những Bàn Tay - Hoàng Xuân Thảo 
- Ngồi Nơi Góc Phố - Đỗ Công Luận 
- Nhớ Người Tình Xa - Trầm Vân
- Nỗi Lòng - Hàn Thiên Lương 
- Biết Hờn Trách Ai - Đỗ Công Luận 
- Bạn Tôi - Nguyễn Thị Thêm 
- Vạn Kỷ Sầu - Hàn Thiên Lương 
- Một Thời - Trầm Vân 
- Sáng Màu Tươi Trong - Đỗ Công Luận 
- Cà Phê Cổng Trường Yêu - Trầm Vân 
- Bèo Mây - Hàn Thiên Lương 
- Hoa Hoàng Hôn - Trần Thị Bé 
- Bằng Hữu Đệ Huynh - Đỗ Công Luận 
- Mầu Chiều - Hàn Thiên Lương 
- Sạch Thơm Tiếng Đời - Đỗ Công Luận 
- Nắng - Trầm Vân 
- Còn Viết Tiếp - Hàn Thiên Lương 
- Vẫy Chào Tháng Tám - Trầm Vân 
- Thiên Hà Dung Thân - Đỗ Công Luận 
- Đau Lòng Lữ Khách - Hàn Thiên Lương 
- Thế Giới Biến Động - Đỗ Công Luận 
- Ôi Thương Lắm! - Hàn Thiên Lương 
- Lẽ Sống - Lâm Thiện Hoa + Cảm Tác Về Bài Thơ "Lẽ Sống" - Trần Thị Bé 
Mùa Chay Tháng Bảy - Đỗ Công Luận 
- Vu Lan Nhớ Mẹ - Hàn Thiên Lương 
- Còn Thương Chút Tình - Đỗ Công Luận 
- Đợi Chờ - Trầm Vân 
- Xứ Mưa - Nguyễn Thị Thêm 
- Mùng Bảy Tháng Bảy Mưa Ngâu - Đỗ Công Luận 
- Xạc Xào Mộng Mị - Trầm Vân 
- Mùa Thu Trong Mắt Ai - Hàn Thiên Lương
- Hỏi - Trầm Vân 
- Vu Lan Mùa Vọng Tâm Linh - Đỗ Công Luận 
- Bao Giờ - Hàn Thiên Lương 
- Sạch Trơn Nợ Nần - Đỗ Công Luận 
- Mưa Đêm - Trầm Vân 
- Ngăn Cách - Hàn Thiên Lương 

September 2020
- Ân Ban Lộc Phù - Đỗ Công Luận 
- Mưa Qua Tháng Tám - Trầm Vân
- Miền Vô Ưu - Hàn Thiên Lương 
- Tháng Chín Mùa Thu - Đỗ Công Luận 
- Thiên Thần Hạnh Phúc - Quỳnh Hương 
- Vu Lan Nhớ Mẹ Hiền - Trầm Vân  
- Mây Trắng Chiều - Hàn Thiên Lương 
- Tìm Chút Bình Yên - Đỗ Công Luận 
- Man Mác Thu Buồn - Trầm Vân 

October 2020 

November 2020 

December 2020 

Year 2021

January 2021

February 2021

March 2021 

April 2021 

May 2021 

June 2021

July 2021

August 2021

September 2021 

October 2021 

November 2021 


December 2021

Year 2022
January 2022

February 2022 

March 2022 

April 2022 

May 2022 

June 2022

July 2022 

August 2022 

September 2022

October 2022 

November 2022 

December 2022 


Year 2023
January 2023 

February 2023 

March 2023 

April 2023

May 2023 

June 2023 

July 2023 

August 2023 

September 2023 

October 2023

November 2023 

December 2023


Year 2024
January 2024

February 2024

March 2024

April 2024 

May 2024

No comments:

Post a Comment