Wednesday, July 26, 2017

Cầu Siêu - Cầu Nguyện - Bảy Hiền

1 comment:

  1. Hãy thả bỏ xuống cái vali đời...
    Hai tay sẽ nhẹ và đời sống thêng thang trước mặt.
    Cứ đi và đi tiếp mãi...
    (nhưng thực tế đời sống thì sao?)

    ReplyDelete