Saturday, July 29, 2017

Không Thể Nhịn Cười!Con Dâu Bắc Kỳ

Ông Tư Chơi Mỹ Tho ra thăm ruộng sớm đến gần trưa mới lội về . Chân toàn bùn sình, ông ra sau hè múc nước rửa chân. Chợt thấy cô con dâu Bắc Kỳ vợ của thằng con trai ông đi làm ăn trên thành phố mới dẫn về. Ông hất hàm hỏi :
- Dzú mày đâu ?
Cô con dâu ngơ ngác; thấy con dâu nhìn ông chết sững ông dằn giọng:
- Tao hỏi mày, Dzú mày đâu?
Cô con dâu sợ qúa bèn vén áo lên chìa 1 bên vú ra.
Ông Tư Chơi la làng:
- Tao hỏi dzú kia kìa con quỉ!
Cô con dâu luýnh quýnh vội kéo áo chìa vú bên kia ra.
Ông Tư đứng như trời trồng, ông dằn từng tiếng:
- Tao hỏi má mầy chứ tao không hỏi cái đó. 
Nói rồi ông quăng cái gáo dừa vào nắp lu nước đi vào nhà...vừa đi vừa lẩm bẩm... mẹ kiếp, có ngày tui chết với con này qúa...

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment