Friday, February 23, 2018

Suy Ngẫm


Lượm trên net

1 comment:

  1. Đâu ra một lời nói làm ta phải suy gẫm và một lời tiên tri đáng sợ cho vận nước ta !

    ReplyDelete