Friday, February 23, 2018

Tiếu Lâm Ngày Tết

    
Hai vợ chồng Cán ngố đi chợ Tết đến cửa hàng bán đồ hàng mả ở Chợ lớn. Tên cán ngố chống nạnh phe phẩy cái nón cối dỏng dạc nói với chủ cửa hàng là người Hoa 😲
      - Nầy ông chủ tớ muốn mua một số đồ hàng mả "hiện đại"để cúng cho ông thủ trưởng ngày Tết. Nị cũng biết ông thủ của tớ lúc sinh tiền rất giàu có chỉ dùng hàng ngoại, không bao giờ dùng đồ trong nước. Bà thủ thì tuần nào cũng đi chợ Sing, chợ Thái để mua thức ăn, còn đồ dùng thì đặt mua [order] từ Âu Mỷ...
      - Lị lói thì ngọ piết dồi. Ở đây là lồ hàng mả cao cấp với kỷ thực cao dành để cúng cho những lồn chí cán lớn. Kỉa hàng của ngọ có xe Fe la ly [Ferrary] dà Mẹt xe đì [Mercedes]lời 2 ngàn mừ chín của Lức. Ai pat e [Ipad Air] Ai phôn 9, quy tính ép bồ qui đô 12 [Computer Apple Window 12]   ......
      - Ông thủ của tớ đã ngủ với bồ nhí qua đời đã mấy năm, mấy thứ nầy mới ra làm sao ổng biết sài ?
      - Lị khỏi có lo. Ti Ráp [Steve Jobs] lang ở dưới ló mà, ló sẽ chỉ cho biết sài thui..
      - Nhưng ông thủ của tớ mới học tới lớp ba trường làng, tiếng anh tiếng u thì điếc ngắc, làm sao đồng chí ấy nghe hiểu Ti Ráp nói...

      - À dậy cũng kẹt hớ. Hay là lị coi có thèng phản lộng nào giỏi tiếng Anh cho ló hui nhị tỳ xuống dưới ló làm thôn dịt cho ôn thủ của lị. Chuyện ló lối với các lồn chí của lị dẻ làm quá mà ...! ! 

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment