Sunday, November 3, 2013

LK - Chuyện Giàn Thiên Lý, Chuyện Tình Hoa Trắng & Chuyện Hoa Sim

Mời thưởng thức liên khúc "nhiều chuyện" của nhạc sĩ Anh Bằng để thương cho những cuộc tình thời chinh chiến.No comments:

Post a Comment