Saturday, February 27, 2016

Đố Ai .....

ĐỐ...
Đố ai nằm võng không đưa
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn
Đố ai quên được chữ tình
Đố ai quên được bóng hình người yêu

ĐÁP...
Người chết nằm võng không đưa
Người mù gặp lại người xưa không nhìn
Người say quên được chữ tình
Người điên quên được bóng hình người yêu...
Sưu tầm

No comments:

Post a Comment