Friday, February 26, 2016

Sad Song Of Yellow Skin - Phim Tài Liệu Về Saigon Truớc 1975 (58')

Xin giới thiệu với đến quý bạn một cuốn phim tài liệu về Sài Gòn trước 1975, dài đúng 58 phút nói về những  mảnh vụn của xã hội, khu bình dân và đặc biệt là:
      - âm thanh thật rõ, hình ảnh đẹp nét,
     - phim có cảnh áo dài trắng, xích lô đạp, xe gắn máy, GI,
    - phóng viên ngoai quốc nói được tiếng Việt (tuy không  rành rẽ lắm),  cậu bé VN nói tiếng anh "như máy"...
Những hình ảnh này làm chúng ta nhớ nhiều đến Saigon 40 năm về trước ở khắp hang cùng ngỏ hẻm.
Đặc biệt có đoạn nói về  sinh hoạt của ông Đạo Dừa ở Cồn Phụng, chuyện ông "đi hàng ngày  từ SG ra HN" mà chúng ta ít nghe nói hay thấy như trong phim này.


A film about the people of Saigon as seen through the experiences of three young American journalists who, in 1970, explored in their own way the consequences of war and of the American presence. It is not a film about the Vietnam war, or the rights or wrongs of it, but about the people who lived on the fringe of battle. The views of the city are arresting; but away from the shrines and the open-air markets lay another city, swollen with refugees and war orphans, where every inch of habitable space was coveted.

No comments:

Post a Comment